Algemene voorwaarden Nike champions kids parcours

 
.
Deelnamevoorwaarden voor NIKE x SPORT 2000 CHAMPIONS Kids Parcours

1. Deelname
1. 1 Alle kinderen tussen 6 en 10 jaar die de sportcursus hebben voltooid en hun afgestempelde en volledig ingevulde prijskaart inleveren bij de verkoper op de dag van het evenement, komen in aanmerking voor deelname. Deelname aan de competitie is alleen toegestaan op naam van het kind en met de handtekening van een ouder. Door mee te doen aan de wedstrijd accepteren ouders deze algemene voorwaarden voor hun kind.

1. 2 Alle medewerkers van SPORT 2000 GmbH, de organiserende detailhandelaar, de dienstverlener en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.

1. 3 Deelname aan de wedstrijd is gratis en niet afhankelijk van de aankoop van goederen of de lidmaatschap van een nieuwsbrief.

1. 4 Een kind kan meedoen aan de wedstrijd door tijdens het evenement het sportparcours af te leggen en de afgestempelde, volledig ingevulde wedstrijdkaart, ondertekend door een ouder, in te leveren bij de medewerker ter plaatse.

1. 5 De ouders bevestigen dat alle persoonlijke gegevens waar zijn. Anders kan SPORT 2000 GmbH het kind uitsluiten van deelname aan de competitie.

1. 6 Iedereen mag maar één keer meedoen aan de wedstrijd.

2. Verloop van de wedstrijd, prijzen
2. 1 De prijstrekking vindt plaats na afloop van alle evenementen die plaatsvinden in oktober 2023.
2. 2 De winnaars worden door loting gekozen uit alle deelnemers die zich hebben ingeschreven voor de competitie tijdens alle evenementen van het sportparcours. Alle deelnemers hebben evenveel kans om te winnen. SPORT 2000 GmbH bepaalt of aan de deelnamevereisten en het recht om te winnen is voldaan.

2. 3 De prijzen bestaan uit 10 cadeaubonnen voor een NIKE kids outfit t.w.v.

€ 50,00 per stuk. Inwisselbaar bij deelnemende SPORT 2000 vestigingen.

SPORT 2000 GmbH draagt de kosten van de prijzen en de verzending. Het risico wordt overgedragen aan de winnaar wanneer de prijzen worden overhandigd aan een transportpersoon. SPORT 2000 GmbH is niet verantwoordelijk voor leveringsschade. Contante betaling en omwisseling zijn uitgesloten.
2. 4 De winnaar (of zijn/haar ouders) wordt na de trekking per brief of e-mail op de hoogte gesteld dat hij/zij heeft gewonnen. De winnaar (of zijn/haar ouders) is verplicht SPORT 2000 GmbH binnen 7 dagen na ontvangst van de prijsmelding te laten weten of hij/zij de prijs accepteert. Anders vervalt de aanspraak op de prijs. In dit geval wordt er na de periode van 7 dagen een tweede trekking gehouden.

3. Privacybeleid en toestemming
3. 1 SPORT 2000 GmbH verzamelt, verwerkt en gebruikt als verantwoordelijke instantie alle persoonlijke gegevens die u in het kader van de wedstrijd ter beschikking stelt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming voor de juiste uitvoering en afwikkeling van de wedstrijd en voor promotioneel gebruik door SPORT 2000 GmbH en door de detailhandelaar die het evenement organiseert. Persoonsgegevens in deze zin zijn de voor- en achternaam, geboortedatum, e-mailadres, postcode, woonplaats en straat-/huisnummer van het kind. Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft u toestemming voor het gebruik van uw gegevens of die van uw kind zoals hierboven beschreven. U kunt deze toestemmingsverklaring te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen door contact op te nemen met SPORT 2000 GmbH per post (Nord-West-Ring-Straße 11, D-63533 Mainhausen) of e-mail (info@sport2000.de). Als de toestemmingsverklaring wordt ingetrokken, is verdere deelname aan de wedstrijd niet meer mogelijk.

4. Aansprakelijkheid
SPORT 2000 GmbH is alleen aansprakelijk voor schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt. Dit geldt in het bijzonder voor storingen van welke aard dan ook (bijv. verlies van gegevens) veroorzaakt door technische fouten of veroorzaakt door derden of voor andere storingen in verband met de overdracht en/of verwerking van informatie, bijv. als gegevensinvoer door de deelnemer niet overeenkomt met ons systeem, niet wordt geaccepteerd en/of aanvaard. Verwondingen aan leven, lichaam en gezondheid zijn uitgesloten van deze uitsluiting van aansprakelijkheid.

5. Voortijdige beëindiging van de competitie
SPORT 2000 GmbH behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te onderbreken. Dit geldt met name als om technische of juridische redenen een correcte uitvoering van de wedstrijd niet kan worden gegarandeerd of onmogelijk wordt. Vorderingen van de deelnemer in het geval van voortijdige beëindiging van de competitie zijn uitgesloten. Artikel 4 van deze Deelnamevoorwaarden is van toepassing op schadeclaims.

6. Juridische stappen
Het juridische proces is uitgesloten.

Status augustus 2023.